Cementmolen / Betonmixer

€ 45,00

Zeer waarschihjnlijk gemaakt door Göso Germany. Gemerkt met DRGM.

opwindbare blikken cementmolen, met werkend uurwerk. 15 x 9 cm groot, 16 cm hoog.

45 euro